Vlindertuin
Thamara Hollander, Ellen Kersloot

 


Doelen mei en juni

We leren de letters m, t, u, en r
We gaan beginklanken vervangen door andere klanken
We gaan horen en benoemen welke klanken er zijn toegevoegd of weggelaten

We gaan inhouden vergelijken en ordenen
We gaan vergelijken op gewicht, omvang, lengte en grootte
We gaan routes beschrijven
We gaan plattegronden maken en lezen
We gaan verkort tellen 2-4-6-8 etc.
We gaan op allerlei manieren tijd meten
We gaan optellen en aftrekken


Modeshow
Donderdag 26 april was er een modeshow van ridders en jonkvrouwen.
Alle kinderen van de groepen 1 en 2 lieten de mooiste creaties zien.
De peuterspeelzaal kinderen kwamen op visite en hadden hele mooie kroontjes op.
In de aula werd het lied "Ridder Martijn en ridder Koen" uitgespeeld door de groep van juffrouw Thamara.                                                      Foto's zitten in het fotomapje. 
 

De ridders in hun kasteel!😎
news_item20180424214327.jpg

Komt u morgen 12:15 ook kijken?


Workshop kunst
news_item20180417120756.jpg

#huizen bouwen #constructies bouwen #zagenBloemenwinkel geopend
news_item20180313124048.jpg

🌷🌼Spelend leren!
news_item20180306222614.jpg

πŸ€—


Welkom


Welkom bij de Vlindertuin!   

Wij zijn juf Ellen en juf Thamara. 

We wensen je veel plezier bij ons in de klas.

Info:
Onze groep heeft op dinsdag en donderdag gym.
De contactouders zijn: de moeder van Mees de Breuk en de vader van Lois Alderden.
Vanaf 13 november is er weer schoolfruit.
 

Doelen voor de maand april:
 
We leren versjes en rijmpjes uit ons hoofd
We leren de letters a en p en n
We gaan hakken en plakken
 
We leren grafieken lezen
We gaan kopen en betalen begrijpen
Begrippen: duur, duurder, goedkoop, goedkoper etc.
We kunnen basisvormen herkennen, benoemen en sorteren
We kunnen de rangtelwoorden t/m 10 herkennen en gebruiken.
 
De doelen voor de maand maart

We leren de letters g en e
We gaan woorden klank voor klank uitspreken (hakken)

We kunnen routes tekenen en plattegronden lezen
We gaan hoeveelheden schatten, tellen en vergelijken
We gaan gewichten vergelijken met de balansweegschaal
We gaan relaties zien tussen bouwtekeningen en afbeeldingen
We leren grafieken maken en lezen
We weten dat er maanden zijn en seizoenen


De doelen voor de maand februari

We leren de letters l, d en o
We gaan klanken samenvoegen tot woorden (plakken)

We leren de cijfersymbolen 19 en 20
We herhalen de cijfers 1 t/m 20
We kunnen tellen tot tenminste 20
We leren eenvoudige plattegronden lezen
We gaan meten met een maat
We gaan eerlijk verdelen


Het Nationaal voorleesontbijt
Woensdag was er het Nationaal voorleesontbijt. De kinderen mochten op een groot kleed hun zelf meegenomen ontbijtje op eten terwijl juf Ellen voorlas uit Pluk van de Pettefelet. 
Twee foto's staan in het fotomapje. 


De doelen van de maand januari van rekenen en taal

Groep 1:
We leren korte en lange zinnen
We leren korte en lange woorden
We leren een zin langer te maken
We verzinnen zinnen met een woord
 
We herhalen de cijfersymbolen 1 t/m 6
We leren regelmaat en symmetrie te herkennen (patronen)
We gaan heen en weer tellen
 
Groep 2:
We leren de letters w en i
We gaan klanken samenvoegen tot woorden (plakken)
 
We leren de cijfersymbolen 16,17 en 18
We leren splitsproblemen oplossen
We leren regelmaat en symmetrie te herkennen en voort te zetten
We gaan de cijfers t/m 10 op volgorde leggen
We gaan heen en weer tellen

Kerst in de kleuterklas

De afgelopen weken was de klas duidelijk in kerstsfeer.  In de speelhoek van de Vlindertuin werd er heerlijk gekookt en de tafel werd mooi gedekt. Ook werden er kinderen en juffen uitgenodigd om mee te eten. In de andere klas mochten de kinderen elke dag een kerstboom versieren. In de bouwhoek werd het kerstverhaal uitgebeeld met blokken. De kinderen mochten ook kerstkaarten maken. Het bleek nog heel moeilijk te zijn waar je naam nou moest staan en die van degene die de kaart moest ontvangen.  Verder zijn er allerlei activiteiten met kerstbomen gedaan bijv.  een dobbelsteenspel, kerstballen maken met vormpjes en een boom versieren met klei.
Het is nu weer allemaal voorbij. Alles is weer opgeruimd en in januari starten we weer fris met een nieuw project.  
Er staan weer foto's klaar in het fotomapje. 


De doelen van de maand december voor rekenen en taal:
Groep 1:
We leren woorden tellen in een zin
We herhalen wat we tot nu toe geleerd hebben
 
We herhalen de cijfersymbolen 1 t/m 10 en doen teloefeningen
We leren de volgorde te beschrijven
We leren spiegelen
We leren hoeveelheden te turven
 
Groep 2:
We leren beginklanken, middenklanken en eindklanken te onderscheiden
We leren de letters k en ee
 
We leren de volgorde te beschrijven
We leren spiegelen
We leren hoeveelheden te turven
Begrippen; te lang, te dik, te kort, te dun etc.
We herhalen de cijfers en doen teloefeningen


Sinterklaasspel in de klas

Twee weken lang hebben wij genoten van allerlei Sintactiviteiten in de klas. De kinderen hebben zich verkleed als Zwarte Piet, Sinterklaas of zelfs als paard. Vele pakjes zijn ingepakt en voorzien van naam en gebracht bij de kinderen in de klas. Er zijn volop stoomboten gebouwd in de bouwhoek en met kapla. Zakken en schoenen zijn gevuld met pepernoten en als je 3 "pepernoten" voor een spiegeltje legt dan zijn het er zomaar 6. Ook zijn er pepernoten gebakken met behulp van een paar super bakmoeders. Vanzelfsprekend is er ook geknutseld. De verlanglijstjes zijn beland in het boek van Sinterklaas en Sint kwam soms even vragen of ze echt wel dat cadeautje wilden hebben. 
De foto's staan weer in het fotomapje. 


De week van de mediawijsheid

Van 17 november t/m 24 november is de week van de mediawijsheid. Onze school doet mee aan het nationaal mediapaspoort. Dit betekent dat we elk jaar van groep 1 t/m 8 een aantal lessen geven over hoe je kan omgaan met de media. Of hoe je iets kan ervaren rondom dit onderwerp. 
Aangezien dit net valt in de eerste week van het Sinterklaasproject zijn we al begonnen. We zullen in totaal 5 lessen geven. 
In de eerste les moesten de kinderen van twee plaatjes zeggen wat wel klopte of niet klopte met de werkelijkheid. Ze moesten dus onderscheid maken tussen wat waar en niet waar is. Bijv. een gewone poes en een poes met een gitaar. 
In de tweede les mochten de kinderen vertellen of ze iets leuk vonden wat op de televisie, in de bioscoop of op een ipad te bekijken valt. Ze vonden bijna alles leuk. 
In de derde les hebben we gesproken over waar je blij of  verdrietig van wordt. Dit was heel wisselend: je kan blij worden van een ijsje of een cadeautje en verdrietig van een schop of dat je niet bij iemand mocht spelen. Daarna kregen ze een stickervelletje met blije smiles en verdietige smiles. Ze mochten bij het zien van een afbeelding zelf kiezen of ze daar blij van werden of verdrietig en daarna mochten ze op hun lichaam de sticker plakken. Waar voel je dan die blijdschap of verdrietigheid? De keuze van de sticker was heel verschillend, maar ook de plek waar ze hem gingen plakken.  Vaak toch op het gezicht, maar soms op de buik of zelfs bij het hart. Ook hier zijn weer foto's van gemaakt. 


Het herfstproject


Wij hebben vier weken lang gewerkt rondom het thema herfst. We hebben de gekleurde bladeren en de paddenstoelen bekeken en de vruchten die uit de bomen vallen. We hebben deze gesorteerd en gekeken waar we nu het meeste van hadden. Dit deden we in de hoepels van Pam en Sam. Het boek "Een zaadje in de wind" hebben we interactief besproken. Dit betekent dat de kinderen meerdere keren heel actief bezig zijn geweest met het boek. We hebben eerst de mooie platen bekeken (op het touchscreen) en zelf verzonnen waar het verhaal overging. Daarna zijn we ingegaan op het verhaal en de laatste keer hebben we het verhaal met losse kaarten op volgorde gelegd en meteen gesproken over de seizoenen die in het boek voorkwamen. 
In de kring hebben we de herfstproducten gewogen en de groep 2 kinderen kregen daar een werkopdracht bij in tweetallen. Zo konden ze zelf ervaren wat zwaarder en lichter betekende. 
In de tweede en derde week hebben we het vooral gehad over de dieren in de herfst. De egel hebben we uitgebreid bekeken en daar ook een rekenspelletje mee gedaan. Hoeveel stekels (knijpers) heeft de egel op zijn rug? Sommige kinderen voelden het en anderen zagen hoeveel knijpers er van de tafel op hun rug terecht waren gekomen.  Er lagen er nl. 9 en als er nog maar 3 lagen dan zaten er wel 6 op je rug. In de laatste week hebben we het vooral gehad over het weer. Toen hebben we het prentenboek "Noten" interactief aangeboden. In dit boek bleek de wind soms ook wel een handje te kunnen helpen. Nieuwsgierig? Kijk dan even bij de foto's. 


De bee bot

De afgelopen week hebben de kinderen mogen spelen/werken met de bee bot. De bee bot kan je programmeren om ergens naar toe te lopen. Hij kan vooruit, achteruit en links of rechts. De kinderen werkten in tweetallen. Zo konden ze elkaar helpen. Ze moesten vantevoren bedenken, waar wil ik naar toe. Daarna moesten ze de vakjes tellen en dat aantal invoeren in het programma. Rechtdoor ging prima, maar de hoek om en daarna nog een paar stapjes zetten bleek voor sommigen nog erg moeilijk. Maar van proberen kan je leren en dan bleek na een paar keer oefenen.
De bee bot gaat woensdag weer naar een andere school van onze stichting, maar misschien komt hij nog een keer terug. 

Foto's staan in het fotomapje. 

De doelen van de maand november voor taal en rekenen

Groep 1:
We leren te luisteren naar verschillen in woorden
We leren wat een woord is
We leren lange woorden  en korte woorden
We leren lange zinnen en korte zinenn

We leren de cijfersymbolen van 5 t/m 10
We leren hardop tellen vanaf een bepaald getal
We leren omgaan met hoeveelheden
We leren 1ste, 2de , 3de , 4de , 5de

Groep 2:
We klappen woorden in klankgroepen

We beginnen klanken te herkennen
We leren begin- (eind-, midden-)klanken te herkennen en te benoemen
We leren de letters h, s/z en uu

Begrippen:  licht en zwaar ( wegen)
We leren de cijfers 12,13, 14 en 15
We leren lokaliseren van objecten
We herhalen 1ste, 2de , 3de , 4de  , 5de
We gaan vanuit verschillende getallen tellen t/m 20

Kinderboekenweek "Bibbers in je buik"

Woensdag 4 oktober werd er in de aula een prentenboek uitgespeeld  door de groep 6/8. Het was het boek "De Gruffalo". Daarna werd er een lied gezongen door groep 6/7. Onze klas kreeg het boek "Aaa-woe! Wie maakt dat geluid?"
In de klas hebben we een paar dieren uit het boek de Gruffalo gemaakt nl. de Gruffalo (met wasco), de muis en de uil. Ook hebben we een kleurplaat ingekleurd. 
Tijdens een reken/muziekles hebben we glazen gevuld van leeg naar vol en gekeken of er een ander geluid kwam als je er tegen sloeg.  Dat was het geval en we vormden daarna een orkest. 
De week daarna hebben we met glazen en maatbekers gekeken hoeveel water erin verschillende glazen kon.
 

De doelen van de maand oktober voor  taal en rekenen: 
Groep 1:

We leren luisteren, nazeggen en navertellen
We leren nieuwe woorden
 
We leren de cijfersymbolen t/m 5
We gaan simpele dingen nabouwen (navouwen)
We gaan de hoeveelheid stippen van de dobbelsteen herkennen
We gaan inhouden vergelijken en ordenen
 
Groep 2:
We herhalen lange en korte zinnen
We herhalen lange en korte woorden
We gaan het rijmen herhalen
We gaan zelf zinnen verzinnen
We leren de letters v, f en oo
 
We leren de cijfersymbolen  10 en 11
Begrippen: vol, voller, het volst, leeg, veel, weinig
We gaan inhouden vergelijken en ordenen
We gaan meten met een vaste inhoudsmaat
We gaan erbij en eraf doen

De jaaropening
Donderdag 28 september was er in de aula een jaaropening. Na het zingen van een paar liedjes, een gebed en een verhaal kregen alle groepen de kans om iets te laten zien. Onze groep zong twee liedjes. Deze twee liedjes horen bij het rekenen. We zongen het lied van Tinus de tijger en het lied van Pam en Sam, die gaan sorteren. Als u het uw kind vraagt zullen ze het waarschijnlijk wel voor u kunnen zingen. Er staan een paar foto's in het fotomapje. 

Onze eerste weken
Na drie weken kunnen we vertellen dat we onze verjaardagskalender af hebben. En we hebben met kleine en grote blokken hokken gemaakt voor de dieren. Ook hebben we buiten de wind door onze haren voelen waaien, toen het zo stormde. De kastanjes vielen spontaan naar beneden, bijna op onze hoofden. 
Foto's zitten in het fotomapje. 

Het kleuterfeest
Het kleuterfeest is een prachtige dag geworden. We hebben geitjes, koeien, schapen, konijnen en bijen gezien. In de speeltuin hebben we kunnen klimmen, wippen en glijden. Jammer genoeg moesten we om 12 uur weer naar school. Zie foto's. 


De eerste week is al weer voorbij.
De twee groepen van vorig jaar hebben elkaar een beetje leren kennen met allerlei spelletjes.
De groep heeft dit jaar wel 4 juffen. Nl. juf Ellen en juf Paula en de stagiaire juf Kimberley en ook juf Linda die regelmatig juf Paula komt assisteren.


De doelen van de maand september voor  taal en rekenen staan hieronder.
 Groep 1:
We leren gericht luisteren
We leren luisteren en nazeggen en navertellen
We leren nieuwe woorden
 
We leren werken met een dagritme
We leren lang, langer, het langst, kort, korter, het kortst
We gebruiken de voorzetsels: voor, achter, tussen, naast etc.
We gaan tellen tot 7 en weer terug
Begrippen: omheen, lang, kort, groot, klein, breed, smal, dik, dun, hoog en laag
We leren de vormen: cirkel, vierkant, driehoek, (rechthoek)
 
Groep 2:
We gaan kijken of we de bovenstaande leerstof van groep 1 al beheersen en herhalen alles. 

We herhalen het luisteren
We leren de letters b en aa
 
We werken met een dagritme en gebruiken tijdsbegrippen
We zeggen de telrij op t/m 12
We herhalen de cijfers 1 t/m 9