Groep 1/2
Paula Stut, Patricia van Zaanen

 

Welkom op de groepspagina van groep 1/2!

Wij zijn juf Paula en juf Patricia.
Wij wensen je veel plezier bij ons in de klas.

15-11-2018  15:16
In de maand december komen de onderstaande doelen aan bod:

Groep 1:
We leren woorden tellen in een zin
We herhalen wat we tot nu toe geleerd hebben
 
We herhalen de cijfersymbolen 1 t/m 10 en doen teloefeningen
We leren de volgorde te beschrijven
We leren spiegelen
We leren hoeveelheden te turven
We gaan patronen namaken
 
Groep 2:
We leren beginklanken, middenklanken en eindklanken te onderscheiden
We leren de letters k en ee
 
We leren de volgorde te beschrijven
We leren spiegelen
We leren hoeveelheden te turven
Begrippen; te lang, te dik, te kort, te dun etc.
We herhalen de cijfers en doen teloefeningen
We gaan langere patronen namakenIn de maand november komen onderstaande doelen aan bod:
Groep 1:
We leren te luisteren naar verschillen in woorden
We leren wat een woord is
We leren lange woorden  en korte woorden
We leren lange zinnen en korte zinnen
 
We leren de cijfersymbolen van 5 t/m 10
We leren hardop tellen vanaf een bepaald getal
We leren omgaan met hoeveelheden
We leren 1ste, 2de , 3de , 4de  , 5de
 
Groep 2:
We klappen woorden in klankgroepen
We beginnen klanken te herkennen
We leren begin- (eind-, midden-)klanken te herkennen en te benoemen
We leren de letters h, s/z en uu
 
Begrippen:  licht en zwaar ( wegen)
We leren de cijfers 12,13, 14 en 15
We leren lokaliseren van objecten
We herhalen 1ste, 2de , 3de , 4de  , 5de
We gaan vanuit verschillende getallen tellen t/m 20
 
19-08-2018  16:13
Juf Paula werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Patricia werkt op donderdag en vrijdag 
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym.

Vanaf 14 november krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag gesubsidieerd schoolfruit.