Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018-2019


 

Wij zijn dit schooljaar gestart als MR in een nieuwe samenstelling:

Een speerpunt voor komend schooljaar is het belang van communicatie richting alle ouders. 
Zo zullen we de agenda en een korte notulen van de MR vergaderingen plaatsen op deze pagina, om inzicht te geven wat er besproken wordt binnen de MR.
Daarnaast is er bij iedere MR vergadering een openbaar half uur (19.30 - 20.00 uur), waarbij je als ouder kunt aansluiten - mits je je hebt aangemeld voorafgaand.

Komend jaar vergaderen we op:
12 november
7 januari
25 februari
13 mei
17 juni

Mocht je vragen hebben of input mee willen geven op bepaalde onderwerpen?
Schroom niet om contact op te nemen, hetzij rechtstreeks op het schoolplein of per mail via mr.immanuel@jl.nu


Ouders

Petra Vermeer
Margreet Kroon


Personeel

Thamara van Leeuwen
Rianne van Schie 

Notulen;

Mr vergadering 1-10-2018
Mr vergadering 12-11-2018
Mr vergadering 07-01-2019