Welkom

Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.lees meer

SchoolApp.

Maakte u gebruik van de Schoolapp? Helaas kan deze niet meer voldoen aan de gestelde privacy-eisen en gaan wij over op de Parro-app. Hier hoort u binnenkort meer over. 
 

Kalender

  • 25 september 2018 19:30 informatie avond
  • 04 oktober 2018 continurooster tot 14.15 uur
  • 08 oktober 2018 studiemiddag - groep 1 t/m 4 middag vrij
  • 22 oktober 2018 herfstvakantie
  • 23 oktober 2018 herfstvakantie
  • 24 oktober 2018 herfstvakantie
  • 25 oktober 2018 herfstvakantie
  • 26 oktober 2018 herfstvakantie
  • 07 november 2018 Studiedag - alle leerlingen vrij
  • 08 november 2018 adviesgesprekken groep 8

naar de volledige kalender...